7 frågor som testar kliniska kunskaper om Duchennes muskeldystrofi

Duchennes muskeldystrofi är en ovanlig sjukdom som varje år drabbar ca 10-15 pojkar i Sverige och som leder till för tidig död, ofta i ca 25-30-årsåldern. Sjukdomen har relativt karaktäristiska symptom och trots att den är ovanlig gör symptombilden att man i många fall, med rätt kunskap, har möjlighet att diagnosticera den tidigt i förloppet, något som påverkar prognosen. Den här utbildningen är avsedd framförallt för läkare och övrig sjukvårdspersonal och syftar till att öka kunskapen om Duchennes muskeldystrofi, vad sjukdomen orsakas av, hur den yttrar sig kliniskt och hur man ställer diagnosen..

Här hittar du 7 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

Denna utbildning är producerad av Add Health Media AB ([email protected]) med ekonomiskt stöd av Sarepta Therapeutics ([email protected]). Utbildningen är granskad av:

Thomas Sejersen

Professor, överläkare
Neuropediatriken
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset

Anders Halvarsson

Specialist i allmänmedicin,
Karlstad