Så här går det till

PM Academy är ett utbildningsinitiativ riktad främst till läkare, men som även annan sjukvårdspersonal kan tillgodogöra sig. Målet är att öka läkarnas kunskap inom olika terapiområden vad gäller bland annat diagnostisering, sjukdomsorsak och behandlingsalternativ.

Utbildningen omfattar lektioner med faktatexter och/eller patientfall med efterföljande kunskapstest. Varje utbildning tar cirka tio till femton minuter att genomföra.

Utbildningarna är uppbyggda i två varianter: en digital som finns tillgänglig på www.academy.praktiskmedicin.se och en i print. Den printade kommer enbart att finnas tillgänglig på vissa arbetsplatser och utbildningsmaterial kommer då att placeras i fikarummet. På detta sätt blir det egna lärandet inspirerande och möjliggör interaktioner kollegor emellan.