7 frågor som testar kliniska kunskaper om pulmonell arteriell hypertension (PAH)

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) betyder högt blodtryck i lungpulsådern och dess grenar på grund av proliferation och vasokonstriktion på arteriolnivå. PAH är en ovanlig sjukdom och det är vanligt med en försenad diagnos*. Den här utbildningen syftar till att sprida ökad kunskap om sjukdomens patofysiologi, symptom, utredningsgång samt behandlingsalternativ.

Här hittar du 7 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

*Humbert M, Sitbon O, Chaouat A, Bertocchi M, Habib G, Gressin V, et al. Pulmonary arterial hypertension in France: results from a national registry. Am J Respir Crit Care Med. 2006;173:1023–1030. doi: 10.1164/rccm.200510-1668OC.

Denna utbildning är producerad av Add Health Media AB med ekonomiskt stöd av Janssen-Cilag AB. Utbildningen är granskad av:

EM-87454, Feb 2022

Björn Kornhall
Hjärtspecialist och överläkare
Skånes Universitetssjukhus, Lund

Anders Halvarsson
Specialist i allmänmedicin,
Karlstad