7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis

Psoriasis är en hudsjukdom som drabbar cirka 3-4 % av befolkningen i norra Europa. Sjukdomen har för de allra flesta ett kroniskt förlopp där uppblossningar (exacerbationer) inträffar. Psoriasis är associerad med flera andra komorbiditeter, vilka också kan påverka den drabbades livskvalitet negativt. Sjukdomen kan debutera när som helst, men cirka 50% debuterar före 25 års ålder.(1)(2)

Här hittar du 7 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

1. Behandling av psoriasis – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket. 2019;(30(2)):14–33.
2. Ståhle M. Temaartikel Psoriasis. Lakartidningen [Internet]. 2017;114(EUPS). Available from: https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2017/10/psoriasis-ar-en-hudsjukdom-med-manga-ansikten/

Denna utbildning är producerad av Add Health Media AB genom ovillkorligt ekonomiskt stöd från LEO Pharma AB. Utbildningen är granskad av:

Sam Polesie

Specialistläkare, Ph.D.
Verksamheten för Hud– och Könssjukvård
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sofia Åkerlund

Legitimerad läkare och chefredaktör Praktisk Medicin