6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin

Streptococcus pneumoniae är en vanlig orsak till bakteriell luftvägsinfektion. Bakterien koloniserar ofta nässlemhinnan hos barn. Pneumokocker kan orsaka allt från media otiter och sinuiter till pneumoni och meningit samt sepsis. De allvarliga invasiva infektionerna ses främst hos barn och äldre.(1)

Här hittar du 6 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

1. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om pneumokockinfektion. [Internet]. Okänd utgivningsort: Folkhälsomyndigheten; okänt år [uppdaterad 2019-11-07; citerad 2021-01-13]. Hämtad från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/pneumokockinfektion-/

Denna utbildning är producerad av Add Health Media AB genom ovillkorligt ekonomiskt stöd från Pfizer AB. Utbildningen är granskad av:

Kristian Riesbeck

Professor i Klinisk bakteriologi, Lunds universitet
Överläkare, Klinisk mikrobiologi, Labmedicin Skåne

Sofia Åkerlund

Legitimerad läkare och chefredaktör Praktisk Medicin