Om PM Academy

Academy.praktiskmedicin.se (PM Academy) drivs av Add Health Media AB som är Nordens största mediehus inom medicin, hälsa och välbefinnande.

Utbildning för läkare

PM Academy är ett utbildningsinitiativ riktad främst till läkare, men som även annan sjukvårdspersonal kan tillgodogöra sig. Målet är att öka läkarnas kunskap inom olika terapiområden vad gäller bland annat diagnostisering, sjukdomsorsak och behandlingsalternativ.