7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna

Astma är en vanlig sjukdom i samhället som karaktäriseras av varierande luftvägsobstruktion och en ofta kronisk luftvägsinflammation(1). I Sverige har ca 10% av befolkningen astma, varav hälften en lindrig variant(2). Förekomsten av astma har ökat kraftigt de senaste decennierna samtidigt som mortaliteten har sjunkit i takt med att astmabehandlingen har utvecklats(3).

Här hittar du 7 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

1. Global Initiativ for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. [Internet]. 2019. Available from: www.ginasthma.org
2. Läkemedelsbehandling vid astma – behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket. 2015. p. 26(3); 26–43.
3. Dahlström U, Kechagias S, Stenke L. Med. 5:e upplag. Stockholm: Liber; 2011. 301–311 p. 

Denna utbildning är producerad av Add Health Media AB genom ovillkorligt ekonomiskt stöd från Chiesi Pharma AB. Utbildningen är granskad av:

Leif Bjermer

Professor och överläkare Lungmedicin och allergologi,
Lunds Universitetssjukhus

Sofia Åkerlund

Legitimerad läkare och chefredaktör Praktisk Medicin