7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna

Astma är en vanlig sjukdom i samhället som karaktäriseras av varierande luftvägsobstruktion och en ofta kronisk luftvägsinflammation(1). I Sverige har ca 10% av befolkningen astma, varav hälften en lindrig variant(2). Förekomsten av astma har ökat kraftigt de senaste decennierna samtidigt som mortaliteten har sjunkit i takt med att astmabehandlingen har utvecklats(3).

Här hittar du 7 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

1. Global Initiativ for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. [Internet]. 2019. Available from: www.ginasthma.org
2. Läkemedelsbehandling vid astma – behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket. 2015. p. 26(3); 26–43.
3. Dahlström U, Kechagias S, Stenke L. Med. 5:e upplag. Stockholm: Liber; 2011. 301–311 p. 

Denna utbildning är producerad av Add Health Media AB genom ovillkorligt ekonomiskt stöd från Chiesi Pharma AB.

Leif Bjermer
Professor och överläkare Lungmedicin och allergologi,
Lunds Universitetssjukhus

Sofia Åkerlund
Legitimerad läkare och chefredaktör Praktisk Medicin