8 frågor som testar kliniska kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes är en kronisk, progressiv sjukdom med en prevalens i Sverige på ca 5 %.1 Ungefär 85-90 % av all form av diabetes i Sverige orsakas av typ 2-diabetes.2 Ett antal mekanismer bidrar till utvecklingen av typ 2-diabetes, men centralt i patofysiologin är de insulinproducerande betacellernas sviktande funktion samt insulinresistens.

Här hittar du 8 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

1. Information från läkemedelsverket 4:2017. Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes -behandlingsrekommendation
2. https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/diabetes-i-siffror/ . Diabetesförbundet

Denna utbildning är producerad av Add Health Media AB genom ovillkorligt ekonomiskt stöd från Sanofi AB. Utbildningen är faktagranskad av:

Björn Eliasson

Professor, överläkare,
DiabetesCentrum
Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg

Anders Halvarsson

Specialist i allmänmedicin,
Karlstad