6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval

Utbildningen handlar om antibiotikaresistens och vikten av att skydda antibiotikans effekt genom en klok och återhållsam användning.

Här hittar du 6 frågor så att du kan testa dina kunskaper.

Denna utbildning är framtagen och faktagranskad av läkare, sjuksköterska och apotekare på Strama Stockholm.