7 frågor som testar kliniska kunskaper om eosinofil astma

Se video här intill där specialistläkare Rebecka Kaplan Sturk presenterar utbildningen.

Eosinofil astma är en icke-allergisk typ av astma där patienterna har höga nivåer av eosinofiler i blodet och i slemmet i luftvägarna. Patienter med den här typen av astma får ofta ökande symtom och tätare exacerbationer än vanliga astmapatienter, och vanlig astmabehandling räcker ofta inte till. Denna utbildning inom eosinofil astma ger dig som läkare viktig information som du kan använda i din kliniska vardag. Utbildningen utgörs av ett patientfall där du får följa Jonas, 44 år, som har en diagnostiserad astma sedan 2 år tillbaka.

Här hittar du 7 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

Denna utbildning är producerad av Add Health Media AB genom ovillkorligt ekonomiskt stöd från GSK Sverige. Utbildningen är granskad av:

Nikolaos Lazarinis

Överläkare, ME Lung- och allergisjukdomar
Karolinska Universitetssjukhuset Solna/Huddinge