6 frågor som testar dina kunskaper kring ej utbytbara läkemedel

För vissa läkemedel är kostnaderna onödigt höga för både patient och samhälle. Det finns stora möjligheter till besparingar, både för patienterna och samhället i stort. Därför har vi utformat denna utbildning som går in på flera viktiga områden.

Här hittar du 6 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

Denna utbildning är producerad av Add Health Media AB genom ovillkorligt ekonomiskt stöd från Orion Pharma AB. Utbildningen är granskad av:

Christina Norrby

Farmaceut
Apotekschef och delägare på Apoteksgruppen Visby