9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi som behandling vid typ 2-diabetes

Idag ingår kirurgi som en del av behandlingsalternativen vid fetma, men få känner till dess effekter som behandlingsform vid typ 2-diabetes samt att ju mindre tid som förlöper från sjukdomsdebut till operation desto bättre förväntat utfall. Remission, eller en väsentlig förbättring av diabetessjukdom är ofta bestående över lång tid postoperativt.*

Här hittar du 9 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

*Fransesco Rubino et al. Metabolic Surgery in the Treatment Algorithm for Type 2 Diabetes: A Joint Statement by International Diabetes Organizations, Diabetes Care 2016;39:861-877

Denna utbildning är producerad av Add Health Media AB genom ovillkorligt ekonomiskt stöd från Johnson & Johnson AB, som driver Diabeteskirugi.se

Utbildningen är framtagen av:

Torsten Olbers
Professor i kirurgi vid Linköpings Universitet.
Forskningsområdet är behandling av fetma och metabola sjukdomar. Har arbetat med att kombinera forskning och obesitaskirurgi sedan 2000.

Utbildningen är granskad av:

Ulf Rosenqvist
Överläkare diabetesmottagningen, Motala lasarett.
Medlem i Östergötlands diabetesråd sedan 1996 samt ansvarig för expertgruppen endokrinologi i Östergötlands läkemedelskommitté.

Utbildningen är granskad av:

Anders Halvarsson
Specialist i allmänmedicin,
Karlstad