7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki

Celiaki, glutenintolerans, är ett T-cellsmedierat immunsvar mot proteinet gluten i vete, råg och korn. Sjukdomen kan ses som en autoimmun sjukdom, där enzymet vävnadstranslutaminas tTG (tissue transglutaminase) är autoantigenet. Celiaki utvecklas hos genetiskt mottagliga individer som i respons till okända miljöfaktorer utvecklar ett immunsvar utlöst av intag av gluten.

Här hittar du 7 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

1. Nationellt vårdprogram för celiaki 2020, Svensk Gastroenterologisk Förening Nationellt vårdprogram för celiaki
2. Lebwohl B., Sanders D.S., Green P.H.R. Coeliac Disease. Lancet 2018; 391: 70-81

Denna utbildning är producerad av Add Health Media AB genom ovillkorligt ekonomiskt stöd från Thermo Fisher AB.

Bernadetta Kenic Majerzcyk

Överläkare i pediatrik, inriktning gastroenterologi.

Rebecka Kaplan Sturk

Specialist i gynekologi/obstetrik och tf. chefredaktör Praktisk Medicin.