4 frågor som testar kliniska kunskaper om axial spondylartrit

Se video här intill där specialistläkare Rebecka Kaplan Sturk presenterar utbildningen.

Syftet med denna utbildning är att öka medvetenheten om axial Spondylartrit (axSpA), för tidig diagnostik och behandling samt ansvarsfördelningen mellan primär- och specialistsjukvård.

Här hittar du 4 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

Denna utbildning är producerad av Add Health Media AB genom ovillkorligt ekonomiskt stöd från Novartis Sverige AB. Utbildningen är granskad av:

Johan Frostegård

Professor i medicin, överläkare. Specialist i internmedicin samt i reumatologi.

Rebecka Kaplan Sturk

Specialist i gynekologi/obstetrik och tf. chefredaktör Praktisk Medicin.