7 frågor som testar dina kunskaper om anemi

Järnbrist är tillsammans med kronisk inflammation de vanligaste orsakerna till anemi i Sverige. Globalt sett orsakas anemi ofta av: hemoglobinopatier, medfödda sjukdomar i hemoglobinproteinet; infektionssjukdomar (malaria, maskinfektioner, schistosomiasis m fl), nutritionella bristtillstånd (folsyra, vitamin B12 m fl). För att anemi ska föreligga krävs enligt WHO definitionsmässigt ett Hb lägre än 130 g/l för män, 120 g/l för icke-gravida kvinnor respektive 110 g/l för gravida1. Prevalensen för järnbristanemi i västvärlden har beräknats till 4-14 % för kvinnor och 0-2 % för män2-4.

Här hittar du 7 frågor så att du kan testa dina kunskaper.

1. Assessing the iron status of populations. Geneva: World Health Organization; 2007.
2. Lahti-Koski M, Valsta LM, Alfthan G, et al. Iron status of adults in the capital area of Finland. Eur J Nutr. 2003;42:287-92.
3. Cooper M, Greene-Finestone L, Lowell H, et al. Iron sufficiency of Canadians. Health Rep. 2012;23:41-8.
4. Hercberg S, Preziosi P, Galan P. Iron deficiency in Europe. Public Health Nutr. 2001;4:537-45.

Denna utbildning är producerad av Add Health Media AB genom ovillkorligt ekonomiskt stöd från Vifor Pharma Nordiska AB. Utbildningen är granskad av:

Christian Kjellander

Med dr/Biträdande överläkare
Medicinkliniken Capio S:t Görans sjukhus

Anders Halvarsson

Specialist i allmänmedicin,
Karlstad