7 frågor som testar kliniska kunskaper om allergi och astma

Nya allergitester har utvecklats de senaste åren, så kallade allergena komponenter som gör att man kan bättre särskilja allvarlig allergi från korsreaktioner. Denna utbildning inom astma och allergi ger läkarna viktig information som de kan använda i sin kliniska vardag.

Här hittar du 7 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

Denna utbildning är producerad av Add Health Media AB genom ovillkorligt ekonomiskt stöd från Thermo Fisher Scientific, där Magnus Borres är medicinsk chef. Utbildningen är granskad av:

Magnus Borres

Barn- och Ungdomsallergolog och skolläkare
Verksam vid Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Anders Halvarsson

Specialist i allmänmedicin, Karlstad